Write in Marathi

मराठीत लिहिण्याचा सर्वोत्तम आणि सोपा उपाय !

मराठीत लिहिण्यासाठी खालील फळ्याचा वापर करा. फोनेटीक प्रकारामध्ये टाईप करून तुम्ही येथे मराठीत लिहू शकता. उदाहरणार्थ "सलिल" असे लिहिण्यासाठी "Salil" असे लिहा आणि त्यानंतर Spacebar हे बटण दाबा. फोनेटीक्स टाईप करण्यासाठी या फळ्याखाली दिलेल्या अधिक माहितीचा वापर करा.

Write in Marathi

Vowel:
अ = a, आ = A,aa, इ = i, ई = I,ee, उ = u, ऊ = U,oo,

ऋ = Ru, ॠ = RU, ऌ = ~lu, ॡ = ~lU, ऍ(अ‍ॅ) = ~e,~a,

ऎ = E, ए = e, ऐ =ai, ऑ = ~o, ऒ = O, ओ = o, औ = au,ou

ँ = ~M ं = M ः = H

Consonant:

क = k, ख = K,kh, ग = g, घ = G,gh, ङ = ~g

च = c,ch, छ = C,Ch, ज = j, झ = J,jh, ञ = ~j

ट = T, ठ = Th, ड = D, ढ = Dh, ण = N

त = t, थ = th, द = d, ध = dh, न = n, ऩ = nx

प = p, फ = P,ph, ब = b, भ = B,bh, म = m

य = y, र = r, ऱ = rx, ल = l, ळ = L, ऴ = Lx,

व = v,w, श = S,sh, ष = Sh, स = s, ह = h,~h

Example

ka kA ki kI ku kU kRu kRU k~lu k~lU
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ कॣ

k~e ke kE kai k~o ko kO kau kaM kaH
कॅ के कॆ कै कॉ को कॊ कौ कं कः

bhAShAsu mukhyA madhurA divyA gIrvANabhAratI.
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती.